Vejlederens opgaver

Vejlederen spiller en vigtig rolle og har en række forskellige opgaver i forbindelse med SYKL. Opgaverne omfatter bl.a. introduktion, sparring, observation og koordinering.

Se filmen Vejledernes mange opgaver, hvor en forsker bag SYKL fortæller om vejlederens opgaver.

En matematikvejleder og en inklusionsvejleder fortæller om deres erfaringer med at sparre og reflektere med lærerne i et forløb med SYKL. 

Introduktion til SYKL 

Hvis SYKL er nyt på skolen, kan der være brug for, at vejlederen holder et kursus, der introducerer til didaktikken, herunder hvordan læreren laver makkerpar, opgaver og Tips, samt rammesætter og igangsætter undervisningen. Introduktionen kan indeholde drøftelser af, hvordan SYKL kan tilpasses årsplanen og sættes i forbindelse med klassens øvrige undervisning. Kurset bør indeholde inspiration til, hvordan man kan omsætte SYKL-didaktikken i sin egen undervisning. 

Hent PowerPoint PDF for introduktion til SYKL. 

Sociofaglig sparring 

Når SYKL er kommet i godt i gang, kan vejlederen give sociofaglig sparring, når der er brug for det. Hvad angår det sociale, kan vejlederen sparre med læreren om brugen af Stilladskort, og om hvordan man kan hjælpe eleverne til at blive gode SYKL-makkere. Eleverne kan eventuelt øve sig sammen med Din interaktive makker. Hvad angår det faglige kan vejlederen sparre med læreren ift. at lave undersøgende opgaver med inddragelse af konkrete materialer samt faglige Tips, som kan understøtte arbejdet med opgaven. Her kan du finde en Tjekliste til gode SYKL-opgaver. 

Co-teaching 

Kernen i co-teaching er, at to professionelle samarbejder om at planlægge, gennemføre og reflektere over undervisning. Gennem en sådan tilgang kan vejlederen deltage i planlægningen og være dialogisk samtalepartner for læreren. Vejlederen kan også overtage underviserrollen, så læreren får mulighed for at observere eleverne og dynamikkerne i klassen. Og sammen kan de efterfølgende justere og berige undervisningen.

Facilitering af didaktiske samtaler 

En didaktisk samtale tager afsæt i vejlederens observationer af udvalgte fokuselever og lærerens egne refleksioner over undervisningen. Samtalen skal give anledning til, at forskellige perspektiver kan udfordre og berige hinanden med det formål at justere og udvikle SYKL-undervisningen, så der skabes bedre deltagelsesmuligheder for alle elever. Vejleder faciliterer, holder tid og præsenterer sine observationer.

Se Dagsorden for didaktisk samtale. 

Koordinering 

Vejlederen kan også have en central opgave ved at være bindeled mellem ledelse og lærere. Det vil sige sikre forventningsafstemning i forhold til formål, samt understøtte at der laves aftaler om tid til og rammer for lærere og vejlederes samarbejde.