Introduktion til SYKL

SYKL

SYKL er en forkortelse af Systematiseret Klassekammerathjælp. Det handler om at systematisere og kvalificere den hjælp, som elever kan give hinanden i undervisning. Systematiseret Klassekammerathjælp er meget udbredt i USA, mens det i Danmark er ved at blive introduceret i grundskolen. På denne hjemmeside findes materiale til inspiration, hvis man er nysgerrig på SYKL og overvejer at implementere det i sin matematik- eller natur/teknologi-undervisning.

Makkerpar

I systematiseret klassekammerathjælp sættes to elever sammen, der fagligt ikke er så langt fra hinanden og potentielt kan være venner. Derved kan de netop have glæde af hinanden. I undervisningen arbejder eleverne sammen på en måde, hvor den ene er hjælper for den anden. Man kan sige, at én er cykelrytter og én er holdkaptajn. Cykelrytteren skal tænke højt og fortælle, hvilke ideer hun/han har til at løse opgaven. Holdkaptajnen skal stimulere tænkningen og være klar til at hjælpe. Eleverne arbejder sammen i 15 minutter med den ene som cykelrytter og den anden som holdkaptajn. Derefter bytter rollerne de næste 15 minutter ved en ny opgave. Undervejs kan eleverne støtte sig til en række stilladseringskort og faglige tips til opgaven.

Formål

Formålet med SYKL er at skabe et læringsmiljø, hvor alle elever får hjælp og bliver set. Gennem SYKL kommer eleverne til at tale sammen om faget og udvikle deres fagsprog og tænkning. Det er centralt for SYKL, at eleverne arbejder med undersøgende opgaver, gør brug af forskellige konkrete hjælpemidler og bliver fortrolige med fagets arbejdsmåder og tankegange. Derudover har SYKL et dannelsesmæssigt sigte, hvor eleverne øver sig på at tage en andens perspektiv og hjælpe derudfra. Studier viser, at SYKL er effektivt i forhold til at få elever til at være vedholdende i deres opgaveløsning.

Lærerens rolle

Læreren sætter eleverne i gang med opgaverne og kan derefter gå rundt og lytte til, hvordan eleverne tænker og arbejder. Læreren har derudover mulighed for at hjælpe de elever, der har særlig svært ved det.