Observation og refleksion

En af vejledernes opgaver er at observere kollegaers SYKL-undervisning for at kunne hjælpe med at få øje på, hvad der fungerer, og hvad der kunne justeres. Vejlederen kan efter aftale med læreren observere et udvalgt elevpar i SYKL-undervisningen. Observationen hjælper til at sætte fokus på elever, hvis deltagelse læreren af den ene eller anden grund er særligt nysgerrig på.

Hent observationsguiden