BAG OM SYKL

SYKL er en forkortelse af Systematiseret Klassekammerathjælp. Det handler om at systematisere og kvalificere den hjælp, som elever kan give hinanden i undervisning. Systematiseret Klassekammerathjælp er meget udbredt i USA, mens det i Danmark er ved at blive introduceret i grundskolen.
SYKL didaktikken bliver afprøvet i flere forsknings- og udviklingsprojekter. Evaluering og forskning i SYKL har to overordnede formål, dels at vurdere om projektet forløber som planlagt og målsætninger og resultater opnås, dels at give os en nuanceret viden om på hvilke måder og under hvilke forudsætninger SYKL fungerer i en dansk skolekontekst.