Introduktionsvideoer

Eksempler på hvordan eleverne er blevet i stand til, på kvalificeret vis, at hjælpe hinanden gennem et SYKL-forløb

To lærere fortæller om deres erfaringer med at implementere SYKL i deres undervisning

Forskerne bag SYKL fortæller om SYKL-didaktikken.

Her fortæller en leder om SYKL i et ledelsesperspektiv.