Forskning

Evaluering og forskning i SYKL har to overordnede formål, dels at vurdere om projektet forløber som planlagt og målsætninger og resultater opnås, dels at give os en nuanceret viden om på hvilke måder og under hvilke forudsætninger SYKL fungerer i en dansk skolekontekst.

I denne forskningsoversigt afdækkes, hvilke internationale undersøgelser der har undersøgt virkningerne af systematiseret gensidig klassekammerathjælp i form af sociofagligt udbytte. Med ’sociofagligt’ pointeres det, at de inkluderede studier skal have undersøgt både det faglige og sociale udbytte ved gensidig klassekammerathjælp samtidigt

Hent review her

I artiklen fra tidsskriftet MONA er elevdialogernes socio-faglige aspekter blevet identificeret og analyseret. Analysen bygger på en kvantificering af indholdet af elevernes samtaler, og den viser i hvilket omfang de forskellige samtalehandlinger optræder. 

Hent artiklen her

Artiklen fra Lederliv.dk viser, hvordan skoledere kan støtte op om professionsudvikling gennem et projekt om SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL).

Hent artiklen her

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af forsknings- og udviklingsprojektet SYstematiseret KLassekammerathjælp i matematik (2019-2020), som er finansieret af folkeskoledonationen i A. P. Møller fonden.

Hent APM afrapportering SYKL 

I forskningsreviewet præsenteres en kort gennemgang af international forskning vedrørende systematiseret klassekammerathjælp inden for naturfag, matematik og literacy-studier. 

Hent forskningsreview 

Matematiklærerens klasseledelse er central i SYKL-projektet, og det er netop matematiklærerens ageren, der er i centrum i denne artikel på folkeskolen.dk.

Hent artiklen her

I artiklen fra tidsskriftet MONA er elevdialogernes socio-faglige aspekter blevet identificeret og analyseret. Analysen bygger på en kvantificering af indholdet af elevernes samtaler, og den viser i hvilket omfang de forskellige samtalehandlinger optræder. 

Hent artiklen her

I artiklen fra tidsskriftet International Journal of Educational Research Open viser vi, hvordan elevernes dialoger er præget af, at de faglige og sociale elementer flettes sammen.

Gennem to videocases synliggøres, hvordan samtalehandlinger interagerer for at ændre og etablere sociomatematiske normer. 

Hent artiklen her